01 mrt 2017

‘Groenten uit Zellik’, natuurlijke herinrichting van volkstuinenpark in Asse

Op 10 februari 2017 zijn de voorbereidende werken gestart voor de herinrichting van het volkstuinenpark 'Groenten uit Zellik' te Asse. Dit initiatief kadert binnen het landinrichtingsproject 'Molenbeek-Maalbeek' dat de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) en de gemeente Asse reeds in 2008 opstartten.  VELT, Natuurpunt Asse, Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) en de provincie Vlaams-Brabant ondersteunen dit project. Naast de bouw van een gemeenschappelijk tuinhuis en serre, waar de ecologische tuiniers hun passie ten volle kunnen beleven, gaat ook bijzondere aandacht naar het vergroten van de natuurwaarden op het terrein.

Een eerste stap van die landschapsinrichting was de realisatie van 2 nieuwe poelen in de nattere depressies op het terrein op vrijdag 24 februari. In maart  zorgt het Regionaal Landschap Groene Corridor nog voor de aanplantingen van inheemse gemengde hagen, houtkanten en hoogstamfruitbomen. Tijdens de komende zomerperiode maakt de VLM werk van de infrastructuur.

"Deze landschappelijke inrichting sluit naadloos aan op de doelstellingen van het provinciaal beleid rond biodiversiteit", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu. "Samen met de regionale landschappen zetten we immers actief in op acties voor koestersoorten zoals amfibieën. Poelen zijn een belangrijke biotoop voor amfibieën. Door de koppeling van deze natuurvriendelijke inrichting aan een samen-tuinen-project willen we tegelijk ook uitvoering geven aan onze provinciale doelstellingen rond meer biodiverse en klimaatbestendige tuinen."

?

"Voor de Vlaamse Landmaatschappij past dit project in een groter geheel van landinrichtingsmaatregelen in de Vlaamse Rand", aldus Tom Vermeulen, projectleider bij de VLM. "We willen met onze projecten inzetten op  het verbeteren van de omgevingskwaliteit in de open ruimte of in randstedelijk gebied. Het versterken van sociale cohesie door de aanleg van groen, is daarbij een belangrijke doelstelling. Zeker in een verstedelijkt landschap, hebben mensen nood aan groen en open ruimte.

Minister Schauvliege ondersteunt deze visie door een budget vrij te maken voor kwaliteitsvolle volkstuinen: "Via deze subsidies wil ik nog meer volkstuiniers de kans geven om terug voeling te krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht en met alternatieve vormen van lichaamsbeweging".  Daarom kende de minister aan dit volkstuinenpark in 2016 de maximale subsidie toe van 15.000 euro.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren