19 jan 2016

”Straf dat we isolatie zelf moeten betalen”

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland, Di. 19 Jan. 2016, Pagina 5 De gemeenten rond Brussels Airport zijn niet te spreken over een Vlaams actieplan om het vliegtuiglawaai te beheersen met onder meer zelf te bekostigen geluidsisolatie in de huizen. 'Wie hinder ondervindt, moet er nog voor opdraaien ook.'

Mogen we nog bouwen rond de luchthaven? Nu de overheid op maatregelen broedt om de geluidshinder in de omgeving van Zaventem te beperken, zetten ze daar de hakken in het zand.

Reden voor de onvrede is het actieplan omgevingslawaai voor Brussels Airport dat de Vlaamse overheid heeft opgesteld. Een Europese richtlijn verplicht Vlaanderen daartoe, om de bewoners tegen overlast te beschermen. Het plan is uitgewerkt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en valt onder de bevoegdheid van minister van omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Hoewel het plan 'verregaande bouwbeperkingen' niet meer realistisch acht in de dichtbevolkte regio, stelt het toch dat het mogelijk is ruimtelijke maatregelen

te nemen om de geluidshinder te beperken en 'om het aantal inwoners binnen de geluidszones niet meer te laten toenemen'.

Die maatregelen kunnen vorm krijgen in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Grup) met nieuwe bouwvoorschriften en een programma voor geluidsisolatie van woningen.

Mogelijke scenario's die het plan opsomt zijn een bouwverbod op sommige percelen, onteigening of herbestemming naar een 'niet-geluidsgevoelige' bestemming.

Maar de gemeentebesturen steigeren. Verschillende hebben, net als milieuadviesraden en actiegroepen, bezwaarschriften ingediend. Ook de provincie Vlaams-Brabant deed dat.

"Als ze de huizen hier gaan isoleren, zal er ook geconcentreerd boven onze daken gevlogen worden', vreest de burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef (SP.A). 'Terwijl wij ijveren voor een betere spreiding van het vliegverkeer."

Hij vindt het kras dat de geplaagde omwonenden het gelag betalen. "Degene die de overlast veroorzaakt - de luchthaven - zou de hinder moeten beperken. Door minder te vliegen of stillere toestellen te gebruiken."

De vervuiler betaalt niet

Dat de getroffen omwonenden zelf de kosten moeten dragen om hun woning tegen overmatig geluid te beschermen, kan er bij velen niet in. Dat staat haaks op het principe 'de vervuiler betaalt'.

"Als er isolatienormen komen, moet de Vlaamse overheid zelf maar een isolatieprogramma op poten zetten", lieten gedeputeerde Tie Roefs (Groen) en de voorzitter van de provincieraad en burgemeester van Kortenberg Chris Taes (CD&V) weten. "Dan moet er boter bij de vis komen. Maar we zien geen budget."

De focus van de maatregelen ligt op het 'kerngebied'. Technisch: de zones binnen de geluidscontouren van 65 dB overdag en 55 dB 's nachts. Die bevinden zich in de gemeenten Machelen, Steenokkerzeel, Kortenberg, Zaventem en Kampenhout.

In Steenokkerzeel bijvoorbeeld liggen 644 woningen in de nachtelijke contour, naast een aantal nog onbebouwde percelen in woonuitbreidingsgebied.

"Er is nu een redelijk draagvlak voor de luchthaven in de regio, maar als ze aan het recht op wonen gaan raken, zal dat snel afbrokkelen", zegt Kurt Ryon (Klaver-N-VA), burgemeester van Steenokkerzeel. "De leefbaarheid, zelfs het voortbestaan van onze gemeente staat op het spel. Wij willen geen tweede Doel worden." Ryon denkt dat dit plan 'noch haalbaar, noch betaalbaar' is.

Zet het 'on hold'

De meest fundamentele kritiek luidt dat het plan wel maatregelen in het vooruitzicht stelt, maar dat Vlaanderen geen vat heeft op enkele cruciale factoren. De lawaaizones zijn immers afhankelijk van de gebruikte start- en landingsbanen en van de vliegroutes. En die zijn geen Vlaamse maar een federale bevoegdheid.

De gemeenten en de actiegroepen vragen daarom dat er een samenwerkingsakkoord wordt gesloten met de Brusselse en de federale regering. Zonder stabiel wettelijk kader hebben maatregelen op de grond geen zin, luidt het. Steenokkerzeel vraagt dat Schauvliege haar plan 'on hold' zet zolang er geen federaal initiatief is.

Roger Vermeiren van Boreas/Actie Noordrand, kan nog een waslijst bezwaren opsommen. "Wij vragen ons af waarom het actieplan zich beperkt tot zowat 8.000 van de 100.000 gehinderden rond de luchthaven. En wij hebben een fundamentele kritiek: Brussel heeft milieudoelstellingen, het is noodzakelijk dat Vlaanderen die ook formuleert. Dat is werk voor Schauvliege."

Brief naar Galant

De minister erkent alvast de noodzaak aan een samenwerkingsakkoord met de federale en de Brusselse regeringen. "Vlaanderen heeft instrumenten om de symptomen te milderen, maar om de patiënt te genezen zijn er meer overheden nodig", zegt ze.

Er is voorlopig nog geen zicht op zo'n akkoord. De Vlaamse regering stuurde in oktober 2015 een brief aan de federale minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR), met de vraag om betrokken te worden bij 'een duurzame oplossing voor de luchthavenproblematiek'.

Het openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan liep vrijdag af. Er kwamen al ongeveer 300 individuele mails binnen, 10 aangetekende brieven, 15 adviezen van lokale overheden. De komende weken

worden alle bezwaren en adviezen verwerkt, ook die van andere overheden en van de Brussels Airport Company. Het definitieve plan zal wellicht in april voorgelegd worden aan de Vlaamse regering.

Tom Ysebaert ?

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren