06 jul 2016

Ambitieus klimaatplan voor Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant heeft met 'Vlaams-Brabant Klimaatneutraal' een ambitieus, geïntegreerd en stevig onderbouwd klimaatplan. Met dit plan wil de provincie een voorbeeld zijn voor anderen, de gemeenten en organisaties coachen en hogere overheden aanzetten tot klimaatactie. De provincieraad keurde op de laatste zitting dinsdag 28 juni het klimaatplan 'Vlaams-Brabant Klimaatneutraal' goed.  Vlaams-Brabant klimaatneutraal in 2040

In het provinciale klimaatplan staan ambitieuze doelstellingen om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. De uitgangspunten voor het plan zijn de provinciale nulmeting en de klimaatstudie.

'Met het klimaatplan zetten we een politieke lijn voor de lange termijn,' zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'Dat is misschien niet 'sexy', maar wel noodzakelijk. De gevolgen van de klimaatverandering worden elke dag tastbaarder en vragen om gedurfde antwoorden.'

 

De provincie Vlaams-Brabant heeft als ambitie om tegen 2040 een vermindering van de CO2 van minstens 80% te realiseren. Dit komt neer op een versnelde realisatie van de Europese doelstelling tegen 2050. 'Wereldwijd worden lokale besturen erkend als belangrijke motoren in de aanpak van de klimaatverandering,' aldus gedeputeerde Tie Roefs. 'We schrijven ons in in een Europese en internationale dynamiek.'

 

Een krachtig klimaatbeleid is ook een economisch goede zaak. Het stimuleert immers innovatie, versnelt de invoering van schone technologieën, vermindert de energie- en materialenafhankelijkheid, zorgt voor een toekomstgerichte circulaire en sterkere regionale economie, creëert kennisopbouw en jobs en maakt onze leef- en werkomgeving aangenamer, groener en gezonder.


Participatie produceert prestaties

Het klimaatplan kwam tot stand via een breed intern en extern participatietraject. Provinciale diensten uit alle beleidsdomeinen en externe partners hebben mee aan een geïntegreerd klimaatverhaal gewerkt. Ook bij de uitvoering en de opvolging van het klimaatplan blijft deze participatie essentieel om de doelstellingen te halen.
Dit klimaatplan is dan ook de kapstok voor een geïntegreerd klimaatbeleid voor de volgende jaren.

 

Geen luchtkastelen, wel bestudeerde fundamenten

Het  klimaatplan bestaat uit een beleidsplan en een actieprogramma.
Het 'Klimaatbeleidsplan 2040' vormt de leidraad om te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant. Het bevat de doelstellingen op langere termijn.
In het 'Klimaatactieprogramma 2016-2019' worden deze doelstellingen geconcretiseerd in acties voor deze beleidsperiode en gekoppeld aan de meerjarenplanning en -budgetten.  


Prioriteiten voor een klimaatneutrale provincie

Met het plan maakt Vlaams-Brabant werk van onder andere kernversterking, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, duurzaam wonen, een koolstofarme economie en een landschap dat weerbaar is voor klimaatveranderingen. De provincie investeert jaarlijks rond de 20 miljoen euro in de acties rond klimaatneutraliteit, over de beleidsdomeinen heen.

 

De sterkte van het klimaatplan? Het bestaat uit een beleidsplan en een actieprogramma. Het beleidsplan bevat de doelstellingen op lange termijn, terwijl het actieprogramma de concrete acties en budgetten bevat. Zo worden de woorden ook omgezet in daden.

 

Het klimaatplan komt niet uit de lucht vallen. De provincie betrok al haar diensten en externe partners bij het opstellen er van.

 

Provincie is spin in het klimaatweb

Onder impuls van de provincie ondertekenden al 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europees Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om een eigen klimaatactieplan uit te voeren. De provincie treedt hier op als coach van de gemeenten.  

Ook bedrijven, kennisinstellingen, scholen, middenveld en burgers zijn essentieel om de klimaatambities waar te maken. De provincie speelt hierbij een belangrijke rol door samenwerkingen op te zetten, klimaatpioniers te versterken en klimaatacties te ondersteunen.    

 

Blijven meten is blijven weten

De vermindering van de CO2-uitstoot en de evolutie van de geproduceerde hoeveelheid hernieuwbare energie worden jaarlijks gemonitord.  
Op basis van deze monitoring en evaluatie, nieuwe inzichten of onderzoek kunnen de doelstellingen en acties worden bijgestuurd.  

Klimaatbeleid is immers dynamisch beleid en past daarom perfect bij een streekbestuur.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren