24 apr 2016

Bezoekerscentrum en logo voor De Groene Vallei

De Groene Vallei in Herent, Kampenhout, Kortenberg en Steenokkerzeel krijgt stilaan vorm. Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant onthullen de plannen voor een Bezoekerscentrum en een logo voor het project.   In de Groene Vallei vindt men moerassen, bossen, graslanden, orchideeën, struwelen, maar ook weidse vergezichten en landbouwlandschappen.

De bloemenrijkdom behoort er tot de Europese top en heel wat planten komen nog maar op enkele plaatsen in Vlaanderen voor of zelfs alleen hier. Zo herbergen de kalkrijke drassige graslanden tal van zeldzame soorten met in het bijzonder de orchideeën die er dankzij het natuurbeheer nog welig groeien.

 

Biodiversiteit versterken in waardevol gebied

We willen het verlies aan biodiversiteit in onze regio een halt toeroepen. De Groene Vallei is voor ons een bijzonder natuurbeschermingsproject waarbij we Natuurpunt steunen bij het behoud van dit uiterst waardevolle gebied, de inrichting en het beheer ervan en de ontsluiting en beleving via onder meer natuureducatie.

In de Groene Vallei leven heel wat unieke dieren en planten, de zogenaamde koesterburen, zoals bosorchis, grote muggenorchis, waterspitsmuis, blauwborst, grote weerschijnvlinder, eenbes, ijsvogel en weidebeekjuffer.

 

Voorbeeld voor Vlaanderen

Natuurpunt, de provincie Vlaams-Brabant en de regionale landschappen Dijleland en Groene Corridor sloegen de handen in elkaar om hier een uniek samenwerkingsproject voor het gebied de Groene Vallei te ontwikkelen. Naast de provincie en de gemeenten zijn heel wat organisaties die actief zijn in de sectoren natuur, landbouw, erfgoed, recreatie en horeca betrokken. Met het breed gedragen project willen we inzetten op het behoud van open ruimte, natuur en landbouw en tegelijk de mogelijkheden voor recreatie en lokale economie in de hele regio verbeteren. Onze ambitie is om de Groene Vallei te laten uitgroeien tot een voorbeeldproject voor heel Vlaanderen.

 

Bezoekerscentrum

Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant werken samen ook aan de aankoop en inrichting van het Bezoekerscentrum Groene Vallei in Erps-Kwerps.
Het centrum zal dienst doen als onthaalpoort voor al wie het gebied wil bezoeken. Het kan gebruikt worden voor teambuildings, als vergaderruimte of als rustpunt voor een drankje en een hapje na een wandeling of fietstocht. Bezoekers zullen er uiteraard ook terecht kunnen voor informatie en wandelkaarten. Er zijn ook plannen om rondom het gebouw een natuurspeeltuin aan te leggen en om bijen- en vogelnestkasten te plaatsen.

 

Logo
Vier beleidsdomeinen scharen zich voor het uniek samenwerkingsproject De Groene Vallei onder één logo: erfgoed, natuur, landbouw en recreatie. Dit moet zorgen voor duidelijkheid, herkenbaarheid en verbondenheid tussen natuurverenigingen, de provincie en gemeentes, landbouwers, privéeigenaars, heemkringen en horecazaken. Het logo is een combinatie van eenvoud en originaliteit. Het vertelt veel tegelijk, de symbolen roepen de associatie met de partners op en hebben een versterkend effect hetgeen het ook snel herkenbaar maakt.


Intentieverklaring
Het overlegplatform de Ronde Tafel, waaraan alle partners elkaar ontmoeten, krijgt nog meer vorm dankzij de intentieverklaring. Deze gedragen visietekst zorgt voor een nog betere samenwerking naar de toekomst toe. De ondertekenende partijen verklaren hun intentie om de streekontwikkeling die voortvloeit uit de projectdynamiek van De Groene Vallei te onderschrijven en te promoten en zij wensen De Groene Vallei mee uit te bouwen.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren