21 apr 2016

Bijna 650.000 euro voor klimaatprojecten

De provincie Vlaams-Brabant geeft bijna 650.000 euro aan subsidies voor duurzame milieu- en klimaatprojecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.   Djapo, Act4Change, Jouleboulevard, De Molen van Rotselaar, gemeente Pepingen, Netwerk Bewust Verbruiken, Acadobe, EVA, 3Wplus, Impact Matters ESV, H. Hartinstituut, Bond Beter Leefmilieu en De Kaasdroger krijgen deze subsidies voor hun klimaatprojecten.


We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken. Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we in onze klimaatstrategie projecten van gemeenten, verenigingen, het sociale middenveld, bedrijven en kennisinstellingen.

 

Het is duidelijk dat de klimaatproblematiek leeft. Na de provinciale oproep werden 39 projecten ingediend voor een totaal bedrag van 2.309.928,04 euro.

 

Momenteel zijn er reeds 37 klimaatprojecten in uitvoering. Ze geven ons klimaatbeleid vorm en zijn een flinke stap in de richting van een klimaatneutraal Vlaams-Brabant.

 

De projecten werden objectief gescreend en uiteindelijk weerhield de jury 13 projecten. Ze zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria zoals de CO2-besparing, multipliceerbaarheid, de creatieve insteek, het innovatieve karakter en ook het feit dat er sprake is van samenwerking tussen organisaties.

 

Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt. Afhankelijk van de grootte van het project, kan de subsidie tussen 75 en 85% van de kosten bedragen.
De volgende projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

 • Djapo uit Kessel-Lo krijgt 19.498,58 euro voor het project 'Doe het licht uit, pyjama verhalen voor het slapengaan', een kortverhalenbundel, opgebouwd vanuit een participatief project waarin 300 4-en 5-jarige kinderen klimaatverhalen uit hun eigen leefwereld bedenken om leeftijdsgenoten te sensibiliseren en aan te zetten tot actie.
 • Act4Change uit Leuven krijgt 36.469 euro voor het project 'Food Waste Challenge'. Hiermee helpen ze jongeren en young professionals om duurzame ondernemingen op te zetten om voedselverlies aan te pakken
 • Jouleboulevard uit Leuven krijgt 60.094 euro voor de ontwikkeling van een model om handelzaken in winkelstraten te helpen met CO2-besparing  via doorgedreven automatisatie in meten en analyseren
 • De Molen van Rotselaar krijgt 48.750 euro voor het project 'Koren op de transitiemolen'. Hiermee gaan ze het bezoekerscentrum, waar toepassingen naar een duurzame energie, economie en samenleving getoond worden, uitbouwen.
 • Gemeente Pepingen krijgt 14.120 euro voor een campagne over duurzame mobiliteit. Vrijwilligers onderhouden aardbeiplantjes, die als 'fijn stofmeetstation' fungeren. Door vrijwilligers dit te laten doen is er bewustwordening over het belang van luchtkwaliteit. Hieraan gekoppeld worden duurzame mobiliteitsalternatieven gepromoot.
 • Netwerk Bewust Verbruiken krijgt 48.191 euro voor het project 'Burgerschool'". De 'Burgerschool' gaat de Klimaatpioniers coachen en hun werking uitbouwen. De Burgerschool gaat daarnaast ook samenwerking tussen burgers voor participatieve, wijkgerichte klimaatinitiatieven ondersteunen. De Burgerschool is een school door en voor burgers, een broedplek voor klimaatpioniers en burgerinitiatieven. Via professionele coaching worden klimaatinitiatieven naar een hoger niveau getild waarin echte participatie centraal staat.
 • Acadobe vzw uit Leuven krijgt 56.426 euro voor het project 'Groene infrastructuur voor klimaatacties op bedrijventerreinen'. Met dit project gaat Adobe bedrijventerreinen vergroenen door er meer groene infrastructuur aan te leggen. De bestaande ervaringen over planning, aanleg en onderhoud van groen op bedrijventerreinen worden samengebracht, versterkt en verder ontwikkeld. Voorbeeldgedrag van koplopers wordt gedemonstreerd.
 • EVA vzw krijgt 19.370,70 euro voor het project  'De chef van de toekomst kookt veggie'. Dit project borduurt verder op de succesvolle  Donderdag Veggiedag-campagne. EVA vzw wil het tekort aan de aanbodzijde van veggiemaaltijden in restaurants, veroorzaakt door te weinig aandacht in de klassieke koksopleidingen, wegwerken.
 • 3Wplus uit Groot-Bijgaarden krijgt 75.000 euro voor het project 'Kyoto in de wijk'. De Kyotomobiel van 3Wplus reist van wijk tot wijk en staat elke week stil op een nieuwe plek in één van de deelnemende gemeenten. Inwoners kunnen deze mobiel bezoeken met al hun vragen over energiebesparende maatregelen, het reduceren van hun energiekosten, het aanvragen van een energiescan of warmtescan.
 • Impact Matters ESV uit Leefdaal krijgt 75.000 euro voor het project 'Garage Swap: duurzaam delen en verdichten via parkeernorm afwijking'. Dure ondergrondse parkeerplaatsen in bouwprojecten worden ingeruild voor de (pre)financiering van autodelen of hernieuwbare energieprojecten. Zo kan men de woonkernen verdichten.
 • H. Hartinstituut vzw uit Heverlee krijgt 34.555 euro voor het project 'To meat or not to meat?' Ze ontwikkelen een lessenpakket over de impact van vleesconsumptie op de ecologische voetafdruk. Tijdens de jaarlijkse 'Mondiale dag' komt er een insectenburgerstand in de school en een insectenmaaltijd in het schoolrestaurant. De bedoeling is leerlingen bewust te maken van insectenmaaltijd.
 • Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw krijgt 62.580 euro voor het project 'Wijk van de toekomst' Bewoners en besturen in 8 Vlaams-Brabantse wijken zoeken en werken samen aan oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Ze zoeken naar mogelijkheden om mobiliteitsknelpunten op te lossen.
 • De Kaasdroger uit Neervelp (Boutersem) krijgt 70.740 euro voor  het ecologisch cohousingproject 'De Broeikas'. De Kaasdroger gaat een ontmoetingsruimte uitbouwen tot een 'Labo voor een andere wereld' Ze gaan via workshops, lezingen, studiedagen, opbouw een lokaal buurtweefsel rond de thema's duurzaamheid, creativiteit en zelfontplooiing.

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren