Digitalisering

We raken steeds meer verslingerd aan onze smartphones en tablets. Lokale overheden kunnen daarbij niet achterblijven. We werken samen met hen om burgers, bedrijven en organisaties steeds meer digitaal te informeren en verder te helpen.

  • Samen met onze 65 gemeentebesturen, de OCMW’s en de politiezones van Vlaams-Brabant trekken we de kaart van digitalisering. Door samen te werken, genieten we van pakken voordelen.
  • We dragen onze visie uit. Iedereen wordt beter van sterke, dienstverlening en iedereen moet er van kunnen profiteren.
  • Door te digitaliseren verspillen we minder papier en kappen minder bomen. Hoe meer we digitaliseren, hoe beter voor de natuur. Maar we gaan nog verder:ook de broeikasgassen die uitgestoten servers en computers uitstoten terwijl ze werken, beperken we zoveel mogelijk.