19 apr 2018

Een vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Binnen het innovatieve plattelandsproject ‘In de Bres voor Boer en Natuur’ ondersteunt Regionaal Landschap Dijleland vzw samen met de projectpartners landbouwers die van hun land een vijfsterrenlandschap willen maken. Samen maken ze het landschap aantrekkelijker voor Boer en Natuur! Het project werd afgetrapt in landbouwbedrijf Hof Ten Bosch in Huldenberg met de installatie van een nestkast voor vleermuizen

Landbouwers erkennen het nut van boerennatuur maar komen er binnen hun klassieke bedrijfsvoering zelden aan toe om dit actief in te schakelen of hiermee te experimenteren. Het ontbreekt hen dikwijls aan voldoende (praktische) kennis en voldoende zicht op de concrete meerwaarde die biodiversiteitsacties kunnen leveren aan hun product of bedrijf. Dit project wil via een individuele benadering en begeleiding van landbouwers inzetten op het voorzien van nestgelegenheid, schuilmogelijkheid, corridors en voedselvoorziening voor nuttige en karakteristieke soorten in het landbouwgebied (o.a. door aanplantingen, het plaatsen van nestkasten, het inzaaien van bloemenweides,…). Voor de landbouwer en het omgevende platteland brengt dit tal van voordelen met zich mee: bestuiving, plaagbestrijding, erosiebestrijding en een bufferende werking tegen klimaatverandering, een mooie inpassing in het landschap,...

'Samen met Europa en Vlaanderen koos de provincie Vlaams-Brabant dit waardevol plattelandsproject om een financieel duwtje in de rug te geven. De provincie ondersteunt dit project met een subsidie van 32.191,27 euro,' legt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw, platteland en Europa uit.

'Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact opnemen met ons,' vertelt Hanna Stynen van Regionaal Landschap Dijleland vzw. 'Wij bieden inhoudelijke ondersteuning om de gekozen maatregelen te realiseren, volledig op maat van het bedrijf.' Het Regionaal Landschap gaat hiervoor aan de slag binnen drie actiepunten: nestgelegenheid, voedselaanbod en landschapselementen. Zo creëert elk deelnemend landbouwbedrijf een vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur. Voor elk landbouwbedrijf wordt een kapstoksoort gekozen waar alle acties mee samenhangen. Het advies is gratis en vrijblijvend. Ook voor de realisatie op het veld wordt een groot deel van de kosten gedragen door het regionaal landschap. De inzet van de deelnemende landbouwbedrijven wordt aan het eind van het project in de kijker gezet met een infobord en een wandeling.

'Meer en betere natuur in Vlaams-Brabant, daar gaan we voor. In het sterk verstedelijkte en dichtbebouwde Vlaams-Brabant moeten we zoveel mogelijke groene oases creëren. De landbouwbedrijven kunnen ons hier goed bij helpen. Zo wapenen we ons tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen. Daarnaast maakt al dat groen onze streek ook aangenamer en komt het onze gezondheid ten goede. Bovendien versterken we de biodiversiteit in onze streek, in het bijzonder de akkervogels, zoals de patrijs, de geelgors en de veldleeuwerik. Viermaal winst!,' zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'Via het Regionaal Landschap Dijleland willen we zoveel mogelijk landbouwers motiveren om maatregelen te nemen die de natuur ten goede komen.'

Met het plaatsen van een vleermuiskast op het landbouwbedrijf Hof Ten Bosch in Huldenberg, werd dit project officieel in gang getrapt. Vleermuizen eten elke nacht een derde van hun lichaamsgewicht aan insecten en zijn daarom zeer nuttig voor landbouwbedrijven.

Partners in dit project zijn Regionaal Landschap Dijleland, De provincie Vlaams-Brabant, Boerenbond, Herent Proefcentrum Vlaams-Brabant, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaamse Landmaatschappij, Patrijzenwerkgroep Vlaams-Brabant en Agrobeheercentrum Dijleland.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren