10 jun 2016

Geen milieuvergunning gemeentelijke loods Opwijk

Het gemeentebestuur van Opwijk vroeg een milieuvergunning aan voor de regularisatie van de uitbating van de bestaande gemeentelijke loods, gelegen op de Doorstraat 2 te Opwijk. De loods wordt momenteel gebruikt voor de opslag van materiaal voor de aanleg en onderhoud van het patrimonium van de gemeente en voor de opslag van strooizout.   Een deel van de werkplaats wordt ook gebruikt voor het stallen van praalwagens van plaatselijke verenigingen, opslag van verschillende documenten, historische snuisterijen en allerlei voorwerpen.

 

'De deputatie is van oordeel dat de uitbating in de huidige vorm niet voor vergunning in aanmerking komt,' licht Tie Roefs, gedeputeerde voor milieuvergunningen, toe. 'Op dit moment is er een groot gebrek aan zorg voor het milieu en de brandveiligheid is niet conform de normen.'

 

De plannen voor de opvang van regenwater volstaan niet. De stofzuiging en brandveiligheid van het gebouw is niet conform de norm. De opslag van afvalstoffen verloopt zeer wanordelijk, zonder duidelijke zonering. Op verschillende plaatsen worden er gevaarlijke stoffen opgeslagen buiten een veilige zone.

 

'Het gemeentebestuur dient eerst de nodige acties te ondernemen om de inrichting ordelijk, (brand)veilig, duidelijk gezoneerd en met de nodige zorg voor het milieu uit te baten,' besluit gedeputeerde Roefs. 'Het opvangen en afvoeren van het hemelwater dient op een doordachte manier te gebeuren, met een zo laag mogelijke belasting van het rioleringsstelsel.'

 

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren