28 nov 2017

Holsbeek kleurt speelpleinen groen

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Holsbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland kleuren zes speelterreinen in Holsbeek groen. Op zondag 26 november starten ze met het openbare Chiroterrein in Kortrijk-Dutsel. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten die de natuur terug binnenbrengen in het verstedelijkt landschap door bijvoorbeeld de speelterreinen in de gemeente te veranderen in groene speelplekken. Met een provinciale subsidie van 20.000 euro realiseren de gemeente Holsbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw het Holsbeeks speelweefsel, een netwerk van zes groene speelplekken in de gemeente.

?

Het openbare terrein van Chiro Kortrijk-Dutsel is een eerste realisatie. Het Chiroterrein wordt er heraangelegd tot een groene speelplek waar natuur en recreatie samengaan.

?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.