20 nov 2014

Innovatieve klimaatprojecten krijgen steun van provincie

De provincie Vlaams-Brabant geeft 500.000 euro aan subsidies voor duurzame milieu- en klimaatprojecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden. Ecolife, DLV-Probis, stad Leuven, Riso Vlaams-Brabant, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, Beweging.net, De Bakermat vzw, Educatief centrum de Paddenbroek vzw en gemeente Beersel krijgen dit jaar deze subsidies voor hun klimaatprojecten. Haren knippen op een milieuvriendelijke wijze? Woonwijken integraal verduurzamen? Thermografisch onderzoek kenbaar, toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen? Woonzorgcentra die zich actief inzetten voor het terugdringen van de CO2-uitstoot? Gemeenschapslandbouw voor de meest kwetsbaren? Duurzame keuzes bij de geboorte van een kindje? Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant is het binnenkort mogelijk. 'We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken', zegt

Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we in onze klimaatstrategie projecten van gemeenten, verenigingen, het sociale middenveld, bedrijven en kennisinstellingen'.

'Het is duidelijk dat de klimaatproblematiek leeft. Na onze oproep werden niet minder dan 52 projecten ingediend voor een bedrag van meer dan 2.500.000 euro. Deze dynamiek stemt ons heel positief voor de toekomst van ons traject naar een klimaatneutraal Vlaams-Brabant', aldus gedeputeerde Tie Roefs.

De projecten werden objectief gescreend en uiteindelijk weerhield de jury 9 projecten. Ze zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria zoals de CO2-besparing, multipliceerbaarheid, de creatieve insteek, het innovatieve karakter en ook het feit dat er sprake is van samenwerking.
Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt. Afhankelijk van de grootte van het project, kan de subsidie tussen 75 en 85% van de kosten bedragen.

De volgende projecten kunnen rekenen op een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant:

  • De stad Leuven krijgt 50.000 euro voor een wijkrenovatieproject. Ze krijgen deze steun voor de concrete organisatie van collectieve renovatie van woningen. Meerdere woningen van een wijk ondergaan eenzelfde renovatietraject. De gezamenlijke aanpak zorgt voor schaal- en organisatorische voordelen.
  • De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw krijgt 50.000 euro voor het project 'Kernversterking als recept voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant'. Dit project wil meer leefbare, sterke en dichte maar leefbare (woon)kernen, waar de functies wonen, winkelen, werken en recreëren zo goed mogelijk gemengd zijn, stimuleren. Onder andere door het concept van verhandelbare bouwrechten. Hiervoor wordt samengewerkt met de gemeenten.
  • Beweging.net krijgt 50.000 euro voor het project 'Samen energiek'. Ze gaan de methodiek van het 'thermografisch onderzoek' via een warmtecamera aan het brede publiek kenbaar, toegankelijk en betaalbaar maken. Ze zullen gemeenten stimuleren om deze methodiek in hun klimaatbeleid op te nemen.
  • De Bakermat vzw uit Leuven krijgt 50.000 euro voor hun klimaatproject. Ze gaan Vlaams-Brabantse gezinnen waar een baby wordt geboren, sensibiliseren voor het maken van duurzame keuzes die hun ecologische voetafdruk verkleinen. Een website, sociale media, brochure en workshops voor organisaties, zorgverleners en ouders worden ingezet.
  • Het Educatief centrum de Paddenbroek vzw uit Gooik krijgt 50.000 euro voor het project 'Warme Koesterburen'. Hiermee gaan ze vier woonwijken integraal verduurzamen. Energetische renovatie van de woningen, biodiversiteitsacties, een natuur/milieu/klimaat-educatieve aanpak en bijkomend de versterking van het sociale weefsel in de wijk zijn de ingrediënten van dit project.
  • De gemeente Beersel krijgt 50.000 euro voor het project 'Beersel Klimaatneutraal 2030'. Ze gaan, samen met diverse lokale partners, drie sporen volgen om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Deze drie sporen zijn 'burgers denken en handelen mee voor een klimaatneutraal Beersel', '3x3 inspirerende acties per jaar' en 'Iedereen beroemd'.
  • Riso Vlaams-Brabant vzw uit Leuven krijgt 43.250 euro voor het project 'Gemeenschapslandbouw en solidariteit'. Ze gaan na hoe de gemeenschapslandbouw verder kan ontwikkeld worden zodat de werking van gemeenschapsbedrijven ook kwetsbare mensen ten goede komt. Op 5 verschillende plaatsen worden concrete initiatieven opgezet.
  • DLV-Probis uit Bierbeek krijgt 43.250 euro voor het project 'Zorg voor duurzame zorg'. Tien woonzorgcentra worden individueel begeleid rond de thema's energie en middelen- en materialenbeheer. Dit moet uitmonden in een overzicht van het eigen energieverbruik, een benchmark met de deelnemende woonzorgcentra en een actieplan met de nodige aanpassingen.
  • Ecolife uit Leuven krijgt 37.500 euro voor het project 'Duurzame kappers, geknipt voor de toekomst!'. Ze gaan, samen met de Belgische Unie van Belgische kappers en UNIZO Vlaams-Brabant, de kapperssector sensibiliseren over verduurzaming en milieuzorg. Kappersactiviteiten worden meer ecologisch en duurzaam gemaakt.

Er loopt momenteel een tweede oproep voor klimaatprojecten. Geïnteresseerden kunnen hun project indienen tot en met 31 december 2014. Een ingediend project heeft aandacht voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid.

Meer info:

www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

www.facebook.com/vlaamsbrabantklimaatneutraal

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren