26 jun 2015

Meer natuur in onze gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant geeft 200.686,97 euro subsidies aan 22 natuurprojecten in 12 gemeenten en Ecowerf. '', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. '

Deze subsidies voor de ondersteuning van het gemeentelijk natuurbeleid zijn een instrument om onze doelstellingen voor de versterking van de biodiversiteit te realiseren. We gaven 22 projecten in 12 Vlaams-Brabantse gemeenten en voor Ecowerf steunWe willen hiermee de gemeenten maximaal stimuleren om actief rond hun koesterburen en leefgebieden te werken. Gemeenten kunnen tot 80% provinciale ondersteuning krijgen bij de realisatie van natuurprojecten. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 20.000 euro per project'.

Om deze subsidie te krijgen moeten gemeentelijke natuurprojecten een meerwaarde geven aan de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit, er moet een relatie zijn met de koesterburen en er moet voldoende participatie zijn van lokale actoren.

De 22 projecten zijn gelegen in de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Haacht, Lennik, Liedekerke, Lubbeek, Oud-Heverlee, Sint-Genesius-Rode, Tienen en Zemst. Ook een project van de intercommunale Ecowerf krijgt provinciale steun.

Natuurvriendelijke inrichting en beheer holle wegen in Beersel

Beersel wil meer gaan inzetten op het beheer en de inrichting van holle wegen.

'Holle wegen vereisen een specifiek beheer', duidt schepen voor leefmilieu Veerle Leroy. 'Na een bezoekje per fiets en met input van enkele externe experten, werd besloten om voor een beperkt aantal (1 à 2) holle wegen in Beersel het voortouw te nemen.'

Op dit moment bestaat de Beukenbosstraat voornamelijk uit hoge bomen waardoor er op deze steile taluds weinig tot geen onderbegroeiing is. Op verschillende plaatsen zijn de erosieproblemen duidelijk zichtbaar. 'Om dit op te lossen gaan we 70% van de grote bomen terugplaatsen,' aldus schepen Leroy. 'Zo willen we de streekeigen beplanting terug een kans te geven.'

'In de Dikkemeerweg gaan we oude, afgestorven beuken zodat meer licht en warmte op de taluds van de holle weg kan terechtkomen,' zegt schepen Leroy. 'Zo verhoogt de veiligheid voor passanten en vergroten de leefomstandigheden voor o.a. het vliegend hert sterk.'

Maar liefst vier natuurprojecten in Dilbeek

'In het verstedelijkte Dilbeek is elke initiatief meer dan welkom, het tekort aan groen en bereikbare, groene en open ruimten in de bebouwde omgeving heeft zijn weerslag op de leefbaarheid ervan,' zegt Karel De Ridder, schepen van leefmilieu. 'Het is daarom belangrijk dat acties ondernomen worden om bijkomend groen te creëren, groene structuren te versterken en deze kwaliteitsvol te beheren.'

Dilbeek gaat inzetten op de verfraaiing van de toegangsdreef van park La Motte, waarvoor ze 3.152,56 euro krijgt van de provincie. 'Enkele jaren terug werd aan de voorkant van kasteeldomein La Motte een dubbele rij populieren geveld,' zegt schepen Karel De Ridder. 'We gaan het perceel natuurgericht herinrichten, met een duidelijke  knipoog naar het verhogen van de biodiversiteit.' Er zal een bloemenweide ingezaaid worden en er worden een aantal duurzame parkbomen aangeplant. Een brede rij van voorjaarsbloeiers zal de bezoekers naar de ingang leiden. De bestaande beukendreef wordt links afgeboord met een haagbeuk zodat de symmetrie van de dreef wordt gerealiseerd.

Voor de totale opwaardering van de achterste zone van het park Renbaan krijgt Dilbeek 5.682,21 euro van de provincie Vlaams-Brabant. 'De verbinding Leliestraat-Draverslaan, aan de achterkant van het park, is dichtbegroeid en schept een groot onveiligheidsgevoel bij wandelaars, joggers en fietsers,' verduidelijkt schepen Karel De Ridder. 'Door onder andere de dichte boszone op een ecologische manier open te maken via hakhoutbeheer willen we de beleving van het park opwaarderen.' De verbinding Leliestraat-Draverslaan wordt hierdoor opgewaardeerd als een veilige trage weg tussen de stationsbuurt van Dilbeek naar het centrum van Dilbeek.

In het WZC Breugeldal zal de gemeente Dilbeek een belevingsgerichte tuin inrichten voor ouderen met dementie, hiervoor krijgen ze 2.613,59 euro van de provincie Vlaams-Brabant. 'Op vraag van het animatieteam van de afdeling dementie van WZC Breugeldal wordt in een belevingsgerichte tuin aangelegd voor ouderen met dementie,' zegt schepen Karel De Ridder. Het gaat om de omvorming van een bestaande groene hoek tot een groene omgeving rijk aan prikkels, vaak de enige toegangspoort om contacten te leggen met ouderen met dementie in een verzonken fase.

Tot slot krijgt de opwaardering van de bestaande groene zone in Park Wolsem, tot een volwaardig buurtpark, 6.360,97 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Het Park Wolsem moet de ideale plek worden om de buurtbewoners vertrouwd te maken met natuurbeheer en ontwikkeling van leefgebieden in functie van koestersoorten.

Belangrijke steun voor de biodiversiteit

De gemeenten zijn tevreden met de steun die ze van de provincie krijgen voor hun natuurprojecten. 'Ik denk dat alleen een doordacht en samenhangend biodiversiteitsbeleid van zowel de provincie als de gemeenten kunnen resulteren in succes', besluit gedeputeerde Tie Roefs. 'Als we echt onze fauna en flora meer kansen willen geven, dan moet dit over een groter gebied dan alleen de gemeente gebeuren. De ondersteuning van de provincie blijkt een echte meerwaarde te bieden voor het natuurbeleid in onze provincie.'

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren