19 nov 2014

Nood aan omkadering en samenwerking voor nieuwkomers in de Vlaamse Rand

Om zicht te krijgen op het profiel van de nieuwe inwoners van vreemde origine liet de provincie Vlaams-Brabant hun behoeften en de aard en gevolgen van deze nieuwe inwoners door PIN vzw onderzoeken in 14 gemeenten uit de Vlaamse Rand. De resultaten zijn gekend. Twee vaststellingen komen duidelijk naar voor. De gemotiveerde nieuwkomers worden onvoldoende omkaderd en er is meer samenwerking nodig tussen de gemeenten en Vlaanderen. Een groep van 360 nieuwe gezinnen (1.086 inwoners) in 14 gemeenten (Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Liedekerke, Machelen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem) werd uitgebreid bevraagd. Het onderzoek werd uitgevoerd door opgeleide ervaringsdeskundigen die de uitgebreide interviews in de moedertaal van de inwoner aflegden.

De resultaten zijn opmerkelijk.

Bevolking in Rand verandert snel
De instroom in de Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door een superdiversiteit.

  • Er worden niet minder dan  46 verschillende thuistalen gesproken bij de bevraagde gezinnen
  • De helft verblijft minder dan 5 jaar in ons land
  • 77% zijn jonge gezinnen met kinderen
  • De helft verhuist rechtstreeks vanuit Brussel

Nieuwkomers zijn gemotiveerd
De motivatie om Nederlands te volgen is nochtans opvallend groot. De nieuwe inwoners zijn zich zeer sterk bewust van het belang van het Nederlands.

  • 66% van de bevraagde inwoners volgt of volgde reeds een cursus Nederlands
  • 80% die nog geen cursus volgde, wil graag starten
  • 1/3 van de cursisten haakt af of volgt geen vervolgopleiding door werk of gezin
  • Meer dan 60% van de kinderen volgen les in het Nederlandstalig basisonderwijs.
  • 97% van de ouders is tevreden, meer dan 80% heeft goed en regelmatig contact met de school
  • 40% vindt via vrienden of familie huis of werk omdat ze niet bereikt worden door professionele diensten

Ondersteuning vanuit  gemeenten is nodig
'Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat bijkomende ondersteuning van de lokale besturen bij de uitvoering van een lokaal integratie- en onthaalbeleid broodnodig is', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor integratie en inburgering.

De uitbouw van extra lessen Nederlands binnen onderwijs en op de werkvloer, de organisatie van aangepaste arbeidsbegeleiding en beroepsopleidingen, het verhogen van de tewerkstellingsgraad, het wegwerken van de wachtlijsten inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen, de achterstand in de sociale huisvesting, het tekort aan kinderopvang zijn enkele van de vele uitdagingen waar onze regio voor wordt geplaatst.

Vlaamse Rand wil erkenning als centrumstad
De uitdagingen in de Vlaamse Rand zijn gelijklopend met deze van de grootsteden. Een soortgelijk beleid is nodig.
Het ontbreken van erkende centrumsteden en de daarbij horende inzet van middelen verzwakt ons als regio in het omgaan met deze uitdagingen. Indien men de regio formeel zou erkennen als centrumregio of een gelijkaardig, decretaal verantwoord statuut uit te werken, kunnen heel wat nieuwe inwoners sterker betrokken worden bij het lokale samenleven.

Versterken van lokaal integratiebeleid
'We vragen aan het nieuw opgerichte Agentschap Inburgering en Integratie om de lokaal geleverde inspanningen inzake integratiebeleid blijvend te ondersteunen en deze ondersteuning nog te intensifiëren waar nodig', aldus gedeputeerde Tie Roefs. 'In nauwe samenwerking met de lokale besturen kan een veel actievere toeleiding van alle 'rechthebbende' nieuwe inwoners in de Vlaamse Rand worden gerealiseerd. Dit kan leiden tot een vernieuwd en efficiënter aanbod inzake Inburgering vanuit het nieuwe Agentschap I&I, uitgewerkt op maat van de lokale realiteit'.

De uitbouw van een meer gedifferentieerd en meer geografisch gespreid aanbod is noodzakelijk. Weekend- en avondcursussen voor de werkende nieuwkomers en een verhoogd aanbod naar anderstalige ouders van kinderen in het basisscholen, georganiseerd binnen deze scholen zelf zijn daarbij de grootste noden. Een verhoogd bereik van rechthebbenden via het Inburgeringsaanbod zou de financiële drempels sterk kunnen verlagen.

BIJLAGEN:
OIVR_DEF.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren