05 feb 2015

Provincie legt strenge voorwaarden op voor dierenproeven

Bio-Incubator Leuven mag uitbreiden. Provincie legt strenge voorwaarden op voor dierenproeven De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant verleende Bio-Incubator Leuven een milieuvergunning voor de uitbreiding van het bedrijf en het aantal proefdieren. Bio-Incubator Leuven NV vroeg een milieuvergunning aan bij de provincie Vlaams-Brabant voor de uitbreiding van haar bedrijf aan de Gaston Geenslaan 1 in Heverlee.

De Bio-Incubator doet dienst als hotel-laboratorium voor verschillende bedrijven die zich toespitsen op biotechnologie. Dit onderzoekscentrum werd in 2004 opgericht om een aantal biotechnologische bedrijven, die verspreid over de stad waren, onderdak te bieden.

Bio-Incubator Leuven wil het aantal muizen en ratten, die gebruikt worden voor wetenschappelijk proeven, opvoeren omwille van de uitbreiding en optimalisatie van de faciliteiten (bio-incubator 3). De vergunning voor het houden van deze dieren wordt uitgebreid van 1.700 tot 6.660 muizen en 210 ratten.

'De milieuvergunning die we hebben afgeleverd stelt dat bedrijven in de Bio-Incubator Leuven zich moeten houden aan de federale wetgeving en  de morele code voor dierenproeven van de KU Leuven', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en dierenwelzijn (Groen). 'Het wetenschappelijk onderzoek is maatschappelijk zeer nuttig. De uitgevoerde onderzoeken staan ten dienste van het ontwikkelen van geneesmiddelen en niet voor de ontwikkeling van bv. cosmetica of sigaretten'.

Deze proefdieren zullen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Remynd gebruikt ze voor onderzoek naar Alzheimer, Parkinson en diabetes, ImCyse ontwikkelt curatieve vaccins voor immunologische aandoeningen, zoals Multiple Sclerose (MS) en Thrombogenics ontwikkelt oogmedicatie en zet in op de bestrijding van kanker.

In de milieuvergunning wordt aanvullend beklemtoont dat het bedrijf te alle tijde de visie, regelgeving en ethiek voor het gebruik van proefdieren van de KU Leuven moet respecteren.

'Wij hebben aanvullend aangestipt dat er maximaal werk gemaakt moet worden van alternatieven voor dierenproeven,' verduidelijkt gedeputeerde Roefs (Groen). 'We vragen daarbij om maximaal in te zetten op het verbeteren van het dierenwelzijn door de kooien leefbaar in te richten en euthanasie mogelijk te maken.'

Na gunstig advies van alle bevoegde instanties, waaronder de stad Leuven, de Vlaamse Milieumaatschappij en anderen besliste de deputatie om de milieuvergunning toe te kennen voor een periode van 10 jaar.
 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren