17 apr 2015

Provincie start participatief project voor hernieuwbare energie

De provincie Vlaams-Brabant gaat sterk inzetten op hernieuwbare energie. Om de kansen en locaties voor de duurzame energie ten volle te kunnen benutten is een nieuw ruimtelijk beleid nodig. Daarom start de provincie met een studie voor de opmaak van energiekansenkaarten. Om het draagvlak voor hernieuwbare energie zo groot mogelijk te maken wordt een participatief proces opgestart met verschillende maatschappelijke partners. De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. In een eerste fase wil ze, samen met bijna alle Vlaams-Brabantse gemeenten, tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% verminderen en sterk inzetten op energiebesparing én gebruik van hernieuwbare energie.Hernieuwbare energie voor een klimaatneutrale provincie

'Hernieuwbare energie is duurzaam omdat ze afkomstig is van energiebronnen, zoals wind, die er altijd zullen zijn. Ze stoten ook, in tegenstelling tot steenkool, olie, of aardgas, geen CO2 uit.
Ze passen dus volledig in ons doel om onze provincie op termijn klimaatneutraal te
maken', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor duurzaamheid en leefmilieu.

Op dit moment wordt hernieuwbare energie opgewekt voor 94 000 gezinnen in Vlaams-Brabant via energie uit zonnepanelen, biomassa en windenergie.

'Maar om deze ambitie waar te maken, moeten we ons ruimtelijk beleid vernieuwen', zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. 'Omdat de ruimte voor windenergie schaars is in de provincie Vlaams-Brabant, door de aanwezigheid van onder meer de luchthaven, wordt ook gekeken naar ruimte voor andere duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, waterkracht, biomassa, geothermie, riothermie en mogelijkheden voor het gebruik van restwarmte'.

Start participatief proces op weg naar energiekansenkaarten

Momenteel start een studie waarbij de mogelijkheden op het Vlaams-Brabants grondgebied onderzocht worden en waarbij in een participatief proces verschillende maatschappelijke en ruimtelijke randfactoren, zoals hinder en behoud van natuurgebieden, onder de loep genomen worden.

'In de studie willen we de kennis en de mogelijkheden van de verschillende hernieuwbare energievormen in beeld te brengen en toetsen aan de ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke draagkracht', zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. 'Als we die mogelijkheden kennen, kunnen we ons beleid daarop afstemmen. Zo kunnen we ook beter het algemeen belang nagaan zodat het kan voorgaan op individuele belangen en anticiperen op mogelijk protest'.
Om dit beleid mee vorm te geven wordt er participatief project opgestart.

De eerste stap was een opstartworkshop. Openbare besturen, zoals de provincie, gemeenten en de Vlaamse overheid, overkoepelende gemeentelijke initiatieven, zoals Interleuven en Kyoto in het Pajottenland, de Boerenbond, energieleveranciers, zoals SPE Luminus, netwerkbeheerders, zoals Eandis, bedrijven, zoals Colruyt Group, onderzoeksinstellingen, zoals de VUB bespraken de aanpak van de studie en de belangrijkste duurzame energiebronnen. De partners konden ook onderzoekselementen en randfactoren aanreiken.

Kleinschalige vergisting bij melkveebedrijven biedt mogelijkheden voor de productie van hernieuwbare energie (biogas) op basis van eigen biomassa, namelijk mest', zegt  Koen Holmstock van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren