31 mei 2016

Recepten voor kernversterking voor een klimaatvriendelijke gemeente

Hoe leg je als lokaal bestuur de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente? Hoe kan ruimtelijke ordening bijdragen aan een klimaatneutrale provincie en gemeente? Hoe pak je verkeerd gelegen bouwgronden op de gewestplannen aan?  Wat doen we met verouderde, slecht geïsoleerde villa's?  Hoe vang je het extra verkeer door nieuwe woningen in het centrum op? Hoe ga je om met hoger bouwen in de kern?  Hoe integreer je hernieuwbare energie in een stedenbouwkundig ontwerp?   Op deze en andere vragen vindt men het antwoord in de nieuwe brochure ''. Deze brochure is het resultaat van het project ' Levendige stads-en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant' van de Bond Beter Leefmilieu, dat een provinciale subsidie kreeg van 50.000 euro.

Recepten voor kernversterking

 

We willen  tegen 2040 van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie maken. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% verminderen. Tegelijk stijgt de bevolking in onze provincie de volgende twintig jaar met meer dan 80.000 huishoudens. De manier waarop we ruimte gebruiken en bijkomende woningen, bedrijven, winkels en voorzieningen een plek geven, is bepalend voor een klimaatvriendelijke toekomst.

 

Ruimtelijke ordening is een sleutelelement in het klimaatbeleid. Het ruimtelijk beleid moet de juiste condities scheppen om de klimaatdoelstellingen te halen op vlak van onder andere wonen, mobiliteit en energie.

Kernversterking staat daarbij centraal. Wonen in het stads-of dorpscentrum zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de auto. Door woningen en werkplaatsen te voorzien nabij knooppunten van openbaar vervoer, wordt dit een volwaardig alternatief voor de (bedrijfs)wagen. Door dichter bij elkaar te bouwen, gaat er minder energie verloren en worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie haalbaar en betaalbaar.

 

De afgelopen maanden organiseerde Bond Beter Leefmilieu, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, workshops met de gemeentelijke ambtenaren ruimtelijke planning, mobiliteit en duurzaamheid om na te gaan hoe kernversterking als strategie ingezet kan worden voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Zo kwamen ze tot het receptenboek.

Met dit receptenboek willen we de gemeenten aanzetten om sterker in te zetten op duurzame kernversterking en zo mee de basis te leggen voor een klimaatneutrale toekomst.


U kan de brochure inkijken of downloaden via : www.kernversterking.be

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren