Samenleven

Iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar dromen waar te maken. Waar je geboren bent, hoe je eruit ziet, hoe oud je bent of op wie je verliefd wordt, maakt geen verschil. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait.

  • Binnen ons Noord-Zuidbeleid zetten we in op samenwerking. We gaan in zee met verschillende sectoren en kijken verder dan ons eigen land.
  • We komen op voor dierenwelzijn. We helpen steden en gemeenten om de rechten van dieren op de agenda te zetten. We steunen opvangcentra.