30 sep 2014

Start samenwerking Bosgroepen

Gisteren ondertekenden de provincie Vlaams-Brabant en de vertegenwoordigers van de Vlaams-Brabantse bosgroepen een samenwerkingsovereenkomst. Tot januari 2014 deelden de provincie en de Vlaamse overheid de bevoegdheid over de bosgroepen. Vlaanderen stond in voor de evaluatie van de basiswerking. Sinds januari is dit dus ook een provinciale bevoegdheid geworden. De Vlaamse subsidies gaan nu naar de provincies die het geld op hun beurt verdelen onder de bosgroepen. Dat geldt trouwens ook voor de regionale landschappen. Bosgroepen worden provinciale bevoegdheid

'Deze bevoegdheid werd, ten gevolge van de interne Vlaamse staatshervorming, overgeheveld naar de provincies. In Vlaams-Brabant gebeurde deze overheveling naar het beleidsdomein leefmilieu', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

De bosgroepen zelf zien wel wat in de intensere samenwerking
'De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om klimaatneutraal te worden', stelt Jeroen Heyman, coördinator van de bosgroep Noord-Hageland. 'Voor die ambities kunnen de bosgroepen iets betekenen. Bossen hebben namelijk op verschillende manieren hun impact op het klimaat, lokaal en globaal: temperatuurbuffer, fijnstoffilter, CO2-opslag, groene brandstof en meer. De bosgroepen hopen hun werking onder impuls van de provincie te kunnen bestendigen en uitbreiden. Voldoende subsidies zijn hiervoor een vereiste. Om de bosdoelstellingen in Vlaanderen te halen is er namelijk nog wat werk aan de winkel'.

Bosgroepen geven Koesterburen duwtje in de rug
'De samenwerking met de bosgroepen is niet nieuw', zegt gedeputeerde Tie Roefs. De voorbije jaren werd al intensief samengewerkt voor de provinciale Koestburencampagne. Daarmee geeft de provincie met tal van partners bedreigde fauna en flora soorten in een duw in de rug. 'Ook de boseigenaars spelen hierin een belangrijke rol door bijvoorbeeld het aanleggen van bosranden, het herstellen van poelen en de herbebossing met inheems loofhout'.

Bosgroepen werken aan duurzame bossen
Bosgroepen zijn verenigingen van en voor private bosbeheerders. De provincie Vlaams-Brabant telt vier bosgroepen: Noord-Hageland, Dijle-Geteland, Zuidwest Brabant en Groene Corridor. 
Samen tellen ze meer dan 1.500 leden die in totaal 5.000 ha bos beheren. Dat is ongeveer een kwart van de bosoppervlakte in Vlaams-Brabant.
De vereniging helpt boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren en adviseert over bosbouwtechnische, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer.
Concreet organiseert de bosgroep gezamenlijke houtverkopen, aanplantingen, snoeiwerken en andere boswerken. Ze stimuleert en coördineert ecologische ingrepen zoals het onderhoud van bosranden en poelen. De vereniging helpt ook met het opmaken van aanvragen voor kapmachtigingen en beheerplannen en organiseert vormingen over alle mogelijke bosthema's. En ze is een uitgelezen ontmoetingsforum voor de boseigenaars.
 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren