30 apr 2014

164.000 € voor 20 natuurprojecten

provincie Vlaams-Brabantgeeft

De 163.797,43 euro subsidies aan 20 natuurprojecten in 19 gemeenten.

'Deze subsidies voor de ondersteuning van het gemeentelijk natuurbeleid zijn een instrument om onze doelstellingen voor de versterking van de biodiversiteit te realiseren. We geven 20 projecten in 19 Vlaams-Brabantse gemeenten steun', zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'We willen hiermee de gemeenten maximaal stimuleren om actief rond hun koesterburen en leefgebieden te werken. Gemeenten kunnen tot 80% provinciale ondersteuning krijgen bij de realisatie van natuurprojecten. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 20.000 euro per project'. 

Om deze subsidie te krijgen moeten gemeentelijke natuurprojecten een meerwaarde geven aan de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit, er moet een relatie zijn met de koesterburen en er moet voldoende participatie zijn van lokale actoren.

 

BIJvriendelijk Beersel

In Beersel ontvangt het project BIJvriendelijk Beersel 16.960,00 euro. De gemeente wil gespreid over meerdere jaren de bijenproblematiek ter harte nemen, door een mix van algemene sensibilisering en doelgroepenwerking alsook inventarisatie en terreinacties.

'Bijen vervullen een echte sleutelrol in de natuur, ook in heel wat leefgebieden in Beersel,' zegt Veerle Leroy, schepen van leefmilieu. 'Toch bereiken ons de laatste jaren steeds meer alarmerende berichten over de achteruitgang van bijenpopulaties. De kennis van de toestand van de wilde bijen in onze gemeente is echter ondermaats. Onderzoek is dus nodig.'

In eerste instantie zal de gemeente meten hoe het gesteld is met de bijenpopulatie, vooral in openbaar groen zoals plantsoenen, parken, kerkhoven, wegbermen. Daarbij laat ze zich begeleiden door experts ter zake. 

'Op basis van de bevindingen kunnen we concrete aanbevelingen uitwerken die zullen leiden tot het uitvoeren van (her)inrichtingsplannen', aldus Veerle Leroy. 'Gezien bijen echte ambassadeurs zijn van de lokale biodiversiteit willen we iedereen van in het begin af betrekken, in deze eerste fase vooral via sensibiliserende activiteiten en enkele in het oog springende terreinacties (o.a. bijenhotel en bijenbloemenplekjes).'

 

Natuurprojecten in Dilbeek 

In Dilbeek ontvangen de projecten 'Landschapszorg: aanplanten meerdere houtkanten' en  'Natuurontwikkelingsplan Zibbeekvallei ? St-Martens-Bodegem' een subsidie van respectievelijk 5.129,25 euro en 3.449,83 euro.

'In het verstedelijkte Dilbeek is elke initiatief meer dan welkom, het tekort aan groen en bereikbare, groene en open ruimten in de bebouwde omgeving heeft zijn weerslag op de leefbaarheid ervan,' zegt Karel De Ridder, schepen van leefmilieu. 'Het is daarom belangrijk dat acties ondernomen worden om bijkomend groen te creëren, groene structuren te versterken en deze kwaliteitsvol te beheren.'

In Dilbeek gaat men meerdere houtkanten aangelegd met als doel de verdere uitbouw van een ecologisch netwerk tussen de  natuur/groengebieden, het aanbieden van natuureducatie op korte afstand van scholen, aandacht voor de Dilbeekse koestersoorten.

'Ook in de Zibbeekvallei zal worden geïnvesteerd', aldus Karel De Ridder. 'De Zibbeekvallei biedt uitstekende kansen om één van de meest aantrekkelijke natuurgebieden te worden van de gemeente Dilbeek. Samen met Natuurpunt hebben we een natuurontwikkelingsplan voor het gebied ontwikkeld wat dankzij de provinciale subsidie kan worden uitgevoerd.'

De gemeente zal afsluitingen plaatsen uit natuurlijke materialen om sluikstorten te voorkomen en de vegetatie te vrijwaren, een gemengde haag planten langs de afsluiting en nieuwe wilgen aanplanten.

 

De Grimbergse Koestertuinen

In Grimbergen ontvangt het project 'De Grimbergse Koestertuinen' een subsidie van 7.175 euro. Het natuurproject is een onderdeel van het Maalbeekvallei-project. Bij de analyse van dit gebiedsgericht project is de gemeente tot de vaststelling gekomen dat tuinen onmisbare schakels vormen om de groene natuureilanden te connecteren. 

'Via het project 'Koestertuinen' wil de gemeente de particuliere inwoners betrekken bij het herstel van de natuurkwaliteit van het gebied door acties te ondernemen rond private tuinen,' zegt Eddie Boelens, schepen van leefmilieu. 'Dit project wordt afgestemd op de gemeentelijke koesterburen, waarbij de ringmus als 'mascotte" voor de actie zal ingezet worden. Deze "tuinsoort" zal ook het meeste baat hebben bij de geplande bevorderingen van het leefgebied.'

De focus van het project ligt in de Maalbeekvallei, waar inwoners, scholen en verenigingen zullen aangespoord worden om mee te werken.

'Maar we gaan ook een wedstrijd rond natuurtuinen en een samenaankoop natuurtuin-materialen organiseren waaraan alle inwoners kunnen deelnemen,' aldus Eddie Boelens. 'Het project heeft als doelstelling de provinciale campagne koesterburen tot bij de inwoners te brengen en tegelijkertijd het leefgebied van de ringmus te verbeteren.'

 

?Ecologische buurtparken in Machelen

In Machelen ontvangt het project 'Ecologische buurtparken en herintroductie van de Woluwebeek langs de Woluwelaan' een subsidie van 20.000 euro. 

De gemeente Machelen wil met het natuurproject de bestaande groene restzones langsheen de Woluwelaan verbinden tot een openbaar buurtpark voor de omliggende woonzones. 'Hiermee willen we de landschappelijke elementen van de Woluwevallei opnieuw herkenbaar maken,' vertelt Marco Verberckmoes, schepen van leefmilieu. 'Langs de Woluwelaan zijn er nog veel mogelijkheden voor de aanleg van buurtparkjes voor de inwoners. De Woluwelaan zal na de geplande heraanleg een belangrijke verbinding worden voor de voetgangers en de fietsers tussen Machelen en Diegem. Dit natuurproject heeft dus ook een meerwaarde op bovengemeentelijk vlak.'

Door het inrichten van parkgebieden langsheen deze route wordt de belevingswaarde voor de gebruikers versterkt. Zeker in een zwaar belaste omgeving met veel verkeerswegen en de nationale luchthaven, zijn groenparkjes in de directe omgeving van de woonzones zeer belangrijk.

Meer informatie:

0473-88 29 76

[email protected]

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren