06 mrt 2014

Subsidies voor milieuprojecten

Het Laatste Nieuws - 6 maart 2014 De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een nieuw subsidiereglement voor duurzame klimaat- en milieuprojecten goed. Zo krijgen gemeenten, scholen, middenveldorganisaties en bedrijven de kans om mee te werken aan de klimaatdoelstellingen van de provincie. In het verleden ondersteunde de provincie al diverse milieu- en afvalprojecten. "We gaan meer partners op een structurele manier samenbrengen om ideeën en projecten effectief te realiseren", zegt gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid . "Zo denken we aan een bedrijf dat samen met een lokale sportclub en de gemeente de voetbalkantines gaat verduurzamen." Om deze projecten te realiseren, voorziet de provincie op jaarbasis gemiddeld een budget van 500.000 euro. De aanvragen worden voor 1 augustus verwacht.

Luc Robijns

Info: www.vlaamsbrabant.be/subsidie-klimaatprojecten. (DHB)

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.