Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw provincie, jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisend Vlaams-Brabant waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Klimaat en natuur

Samen maken we Vlaams-Brabant klimaatneutraal tegen 2040. We beschermen de bestaande natuurgebieden en breiden ze uit. We hebben meer natuur nodig om de klimaatopwarming tegen te gaan.

De opwarming van de aarde moeten we een halt toe roepen. We verminderen de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. We zeggen vaarwel tegen fossiele brandstoffen en schakelen over op hernieuwbare energie. We nemen de fiets in plaats van de auto. We gaan bewuster om met voedsel en water. We...

Lees Meer ›

Samenleven

Iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar dromen waar te maken. Waar je geboren bent, hoe je eruit ziet, hoe oud je bent of op wie je verliefd wordt, maakt geen verschil. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait.

Binnen ons Noord-Zuidbeleid zetten we in op samenwerking. We gaan in zee met verschillende sectoren en kijken verder dan ons eigen land. We komen op voor dierenwelzijn. We helpen steden en gemeenten om de rechten van dieren op de agenda te zetten. We steunen opvangcentra.

Lees Meer ›

Digitalisering

We raken steeds meer verslingerd aan onze smartphones en tablets. Lokale overheden kunnen daarbij niet achterblijven. We werken samen met hen om burgers, bedrijven en organisaties steeds meer digitaal te informeren en verder te helpen.

Samen met onze 65 gemeentebesturen, de OCMW’s en de politiezones van Vlaams-Brabant trekken we de kaart van digitalisering. Door samen te werken, genieten we van pakken voordelen. We dragen onze visie uit. Iedereen wordt beter van sterke, dienstverlening en iedereen moet er van kunnen profiteren. Door te digitaliseren verspillen we...

Lees Meer ›