28 jun 2015

Vlaams-Brabant klimaatneutraal tegen 2040?

Het Nieuwsblad - 28-06-2015 ZAVENTEM / MACHELEN / VILVOORDE / STEENOKKERZEEL - Eén jaar geleden ondertekenden 57 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europees Burgemeestersconvenant. Ondertussen zijn het 58 gemeenten die zich engageerden om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Een eerste belangrijke mijlpaal, maar de ambitie van de provincie Vlaams-Brabant reikt verder. Ze mikt op volledige klimaatneutraliteit. 'De ondertekening van de burgemeestersconvenant was een eerste belangrijke mijlpaal op weg naar een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Want klimaatneutraal worden we niet zonder de steun van onze gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'Uit de studie blijkt dat we werk zullen moeten maken van een versnelde verschuiving van verplaatsingen met de auto van 75 naar 50%, ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer. Op vlak van wonen moet er een cultuurshift komen naar kleiner wonen en moet de renovatiegraad sterk verhoogd worden'.

Vlaams-Brabant kan klimaatneutraal worden tegen 2040

Om klimaatneutraal te worden moet de uitstoot van de broeikasgassen op het Vlaams-Brabants grondgebied verminderen met 80 à 95 %.  Zowel technisch als maatschappelijk is dit mogelijk tegen 2040. Dat is de conclusie van een studie die de provincie Vlaams-Brabant liet uitvoeren door onderzoekers van Futureproofed, Point-Consulting en HIVA-KU Leuven.

Nulmeting brengt uitstoot in kaart

De studie vertrekt van een nulmeting, die de huidige broeikasgasuitstoot van de verschillende sectoren in kaart brengt. 44 % van de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant is afkomstig van transport, hoofdzakelijk van personenwagens die op diesel rijden. Huishoudens zijn goed voor 30 % van de uitstoot, de handel- en  dienstensector voor 14%.  Hier gaat het vooral om de uitstoot door verwarming van gebouwen. Mobiliteit en gebouwen zijn dus samen goed voor 88 % van de uitstoot. De resterende uitstoot komt vooral van de sectoren industrie en landbouw.

Scenario voor klimaatneutraal Vlaams-Brabant is klaar

Op basis van een analyse van verschillende scenario's, een kosten-batenberekening van reductiemaatregelen en een intensieve en participatieve consultatie van ruim 100 experten en stakeholders werkten de onderzoekers een finaal scenario uit.  2040 stellen zij voor als een ambitieuze maar realistische streefdatum om klimaatneutraal te worden. Hieraan koppelden zij een pakket van reductiemaatregelen en beleidsaanbevelingen.    

Een prioriteit is het realiseren van een versnelde 'modal shift' van verplaatsingen met de auto van 75 naar 50%,  ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer.  Ook een 'technologische'shift' naar meer plug-in hybriden, elektrische of efficiëntere voertuigen is nodig.
Op vlak van wonen moet er een cultuurshift komen naar 'anders' en 'kleiner' wonen. Ook de renovatiegraad moet sterk verhogen door in zetten op collectieve renovatieprojecten, samenaankopen en slimme subsidies.

Ruimtelijke ordening is een belangrijk sleutelelement: kernversterking, een halt toeroepen aan lintbebouwing en het uitbouwen van openbaar vervoer langs de grote assen zijn hier de speerpunten.  De onderzoekers pleiten ook voor een ambitieuze uitbreiding van windturbines en andere vormen van hernieuwbare energie.

Provincie werkt klimaatplan uit

Op basis van de resultaten en de talrijke aanbevelingen in deze studie zullen we de komende maanden een klimaatplan uitwerken' , zegt gedeputeerde Tie Roefs.  'Er zijn al heel wat provinciale projecten en acties lopende of gepland waar we verder op kunnen bouwen'. Ook is er bij de opmaak van het plan inspraak en participatie voorzien van gemeenten, middenveld, bedrijven, scholen en andere partners op het terrein. onder andere  op de Vlaams-Brabantse klimaattop op 27 en 28 november. 'Want klimaatneutraal worden we niet alleen', besluit  Tie Roefs.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

(ddl)

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren