05 jun 2014

Vlaams-Brabant zet heel wat in beweging richting klimaatneutraliteit

Argus Actueel - 4 juni 2014 LEUVEN - Sinds het aantreden van de nieuwe provincieraad eind 2012 streeft de Vlaams-Brabantse deputatie expliciet naar klimaatneutraliteit.  

"Tijdens deze legislatuur willen we stapsgewijs het klimaatplan realiseren met nulmetingen om onze startpositie te bepalen en een concreet, haalbaar en wetenschappelijk onderbouwd actieplan uit te werken met een streefdatum. Daarna gaan we ook van start met uitvoering", aldus de beleidsverklaring.

Motor achter dit alles is Luc Robijns, de eerste groene gedeputeerde in Vlaanderen, met een professioneel verleden als ondernemer, die in het verleden al een communicatiebureau runde, een emailmarketingplatform evenals telecomoperator Ello Mobile. "Het is niet de bedoeling allerlei nieuwe regeltjes te gaan opleggen, maar een beweging op gang te brengen door hetgeen we al hebben en weten te bundelen, te informeren en te sensibiliseren en subsidies te voorzien", aldus Robijns in een interview dat ik in de beginfase met hem had. Zowel gemeenten als bedrijven zijn volgens hem vol goede wil maar hebben een steuntje in de rug nodig om daadwerkelijk tot de actie over te gaan.

1,5 jaar later

Hoever staan we 1,5 jaar later? De provincieraad gaf eind mei opdracht voor de uitvoering van een studie over hoe klimaatneutraliteit op haar grondgebied kan bereikt worden. Het is de bedoeling om op basis van de cijfers over de actuele CO2-uitstoot tegen mei 2015 een aantal scenario's op te stellen met aanbevelingen om op korte en lange termijn tot een klimaatneutrale provincie te komen. Er is daarnaast ook al heel wat in beweging gezet bij gemeentebesturen. In oktober vorig jaar ondertekenden 56 gemeenten en de intercommunale Interleuven met de provincie een klimaatengagement waarin ze zich verbinden 'tot het voeren van een krachtig en actief volgehouden lokaal klimaatbeleid'. De provincie bood de lokale besturen hierbij ondersteuning aan bij de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, een EU-initiatief waarin lokale besturen zich engageren om tegen 2020 hun CO2-uitstoot met meer dan 20 procent te verlagen. Op 25 juni zullen meer dan 40 burgemeesters deze convenant ondertekenen. Dat aantal zal zeker nog oplopen. Om behalve gemeenten ook ondernemingen en het middenveld te overtuigen trok Robijns Wouter Florizoone aan, die zijn sporen onder meer verdiende bij de Vlaamse overheid, Bond Beter leefmilieu en Flanders Smart Hub.

Subsidies

De provincieraad keurde enkele maanden terug ook een subsidiereglement goed waarbij steden, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vzw's of feitelijke verenigingen 1.000 euro tot 75.000 euro subsidie kunnen krijgen voor duurzame milieu- en klimaatprojecten die bijdragen tot het klimaatneutraal maken van de provincie. Projecten waarbij samengewerkt wordt tussen diverse instanties, een meetbare CO2-reductie realiseren, een innoverend en vernieuwend karakter hebben, door iemand anders met een minimum aan aanpassingen ook kan worden gerealiseerd? genieten de voorkeur. De provincie Vlaams-Brabant lanceerde ook een website waarmee het projecten die bijdragen tot klimaatneutraliteit in de kijker wil zetten. "In eerste instantie worden vooral projecten getoond over hernieuwbare energie, maar het is de bedoeling dit uit te breiden naar alle projecten die zorgen voor een reductie van broeikasgassen", aldus Robijns. Elke gemeente kan de kaart gebruiken om haar klimaatneutrale inspanningen voor te stellen en in interactie te treden met anderen.

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen werd gecontacteerd om de provinciale Helpdesk Energiezorg verder uit te bouwen. Deze stimuleert en begeleidt gemeenten en gemeenschapsvoorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen en rusthuizen om energiebesparende investeringen te doen. Het initiatief gaat bijvoorbeeld lokale overheden begeleiden bij het opstellen van een energieprestatiecontract (EPC) met een energiedienstenleverancier die hierbij een contractueel vastgelegd besparingsniveau moet halen en de investeringen hiertoe zelf moeten financieren. Ze worden hierbij extra beloond of beboet in de mate dat ze de doelstellingen al dan niet halen. Hiermee wordt volgens de provincie ook een oplossing aangeboden voor de budgettaire beperkingen waarmee vele gemeenten geconfronteerd worden.

Auteur: Luc Vanheerentals

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren