18 dec 2014

Wij blijven investeren in onze speerpunten

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde gisteren het budget voor 2015 en de meerjarenplanning goed. Naast maatregelen om het verlies van het geld uit het provinciefonds op te vangen, blijft de provincie investeren in een vernieuwend en geïntegreerd beleid om de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen. Door het Vlaamse regeerakkoord verliezen de provincies hun financiële inbreng uit het provinciefonds. Voor onze provincie gaat het om 7.577.000 euro voor het budget van volgend jaar. Ondanks deze financiële tegenvaller zijn we erin geslaagd om ons budget in evenwicht te krijgen. We hebben daarvoor de tering naar de nering moeten zetten door onze eigen inkomsten te verhogen en te besparen op de interne werking. Dat neemt niet weg dat we ook in 2015 gaan investeren in onze provincie. 27% van het budget, goed voor 32,8 miljoen euro, gebruiken we voor investeringen in een aantal prioritaire beleidsdoelstellingen, zoals goed beheerde waterlopen, fietssnelwegen, betaalbaar wonen, attractieve provinciedomeinen en een klimaatneutrale provincie. De provincie Vlaams-Brabant neemt haar verantwoordelijkheid op vlak van de klimaatverandering en wil zo haar grondgebied klimaatneutraal maken. De 57 (van 65) Vlaams-Brabantse gemeentebesturen die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, worden intensief begeleid om een energie-actieplan op te stellen.

Investeren in klimaatneutraliteit en natuur

'Wij gebruiken wetenschappelijk onderbouwde stappen om onze gemeenten klaar te maken voor een lokaal gedragen klimaatbeleid. We investeren 500.000 euro in innovatieve klimaat- en milieuprojecten', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.
Met het verdwijnen van het Provinciefonds stonden de Regionale Landschappen en Bosgroepen onder druk. Hun financiële middelen zaten vervat in het Provinciefonds.
'We hebben beslist om 80% van de voorziene middelen op te vangen', zegt gedeputeerde Tie Roefs, 'Dit komt neer op een budget van 950.000 euro dat zal worden geïnvesteerd voor meer en betere natuur in onze provincie'.

Investeren in beheer van waterlopen
Een gezonde en duurzame leefomgeving vraagt een goede bescherming tegen water- en modderoverlast Vanaf 1 december 2014 onderhoudt de provincie 1.350 kilometer waterlopen. 450 kilometer waterlopen, voorheen beheerd door de gemeenten, werden geherklasseerd van derde naar tweede categorie. Hiervoor is in 2015 extra budget van 1,6 miljoen euro voorzien.
In totaal is 5 miljoen euro gebudgetteerd voor het onderhoud van alle 'provinciale' waterlopen.
Er wordt verder ingezet op de bestrijding van wateroverlast door de inrichting van overstromingsgebieden en het bouwen van wachtbekkens. In 2015 wordt bijna 1,8 miljoen euro voorzien.

Investeren in veilige en comfortabele fietspaden
De provincie heeft de ambitie om meer en meer gekend te geraken als een fietsprovincie.
De klemtoon ligt daarbij op de realisatie van fietssnelwegen en van het functioneel fietsroutenetwerk. In 2015 is in totaal 5,7 miljoen euro ingeschreven voor de fietssnelwegen.
Het gaat dan over de Zennedijk in Zemst, Asse-Brussel langs de spoorlijn, de Roggemanskaai in Halle, de fietsersbrug over de Ring rond Brussel in Zaventem, de aantakking naar de luchthaven, Leuven-Boutersem langs de spoorlijn, maar ook concrete aanleg van het Brugbergpad in Kessel-Lo, de Turfputten tussen Leuven en Aarschot langs de spoorlijn en het wegwerken van de 'knikjes' in Kortenberg.

Investeren in kwaliteitsvolle ruimtes
Met een bevolkingsaangroei van 7000 inwoners per jaar zal de provincie tegen 2020 versneld haar beleid inzake huisvesting en ruimtelijke ordening moeten bijsturen. Een kwaliteitsvolle verdichting van woonomgevingen wordt noodzaak.
Wat de investeringen voor ruimtelijke ordening betreft zijn dan ook belangrijke budgetten voorzien voor de opmaak van plannen en studies die uitvoering geven aan het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.
Concreet wordt er in 2015 ingezet op de reconversie van de bedrijvenzones in Vilvoorde-Machelen, Regionet Leuven en de stationsomgeving van Rotselaar.

Investeren in betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen
Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen blijft een gigantische uitdaging in Vlaams-Brabant.
Op het vlak van wonen zetten we onze inspanningen verder om onze inwoners te ondersteunen om hun woning energiezuiniger (900.000 euro voor premies) te maken of aan te passen (1.500.000 euro) aan hun zorgnoden. Met een budget van 3.100.000 euro voor renteloze renovatieleningen willen we een versnelde opwaardering van het sociale woningpatrimonium realiseren.

Investeren in attractieve provinciedomeinen
De provinciedomeinen blijven ons visitekaartje. Gerichte investeringen op maat van elk domein dragen bij tot een toename van het aantal bezoekers en tot een grotere klantentevredenheid.
Het totaal investeringsbudget voor 2015 bedraagt zo'n 3 miljoen euro. De grootste investeringen gebeuren in de avontuurlijke zone in de Halve Maan (313.500 euro), de rotstuin (251.200 euro) en een nieuw onthaal-, publieks- en kassagebouw in Huizingen (534.400 euro), de herinrichting van de inkomzone Beemdenstraat in Kessel-Lo (350.000 euro) en de herinrichting van de Vinnehoeve in Zoutleeuw (332.525 euro).

Investeren in moderne scholen
De provincie bouwt haar scholen verder uit.
Voor de Sterretjes in Tienen start de langverwachte nieuwbouw. Maar ook in De Wijnpers zijn investeringen gepland voor de serres (3 miljoen euro over 2 jaar). De oude serres maken plaats voor compacte, duurzame serres met praktijkloods. Zo kan De Wijnpers haar naam waarmaken als moderne tuinbouwschool.

Investeren in zorg
Vlaams-Brabant heeft in zo goed als alle welzijnssectoren minder aanbod in verhouding tot de gemiddelde Vlaamse situatie.
In ons impulsbeleid, goed voor een budget van 2 miljoen euro, gaat onze prioritaire aandacht uit naar de vier sociale campussen in Halle, Vilvoorde, Dilbeek en Haacht en de wegwerking van de achterstand op het vlak van dagopvang van senioren, kinderopvang en zorg voor personen met een handicap.

Investeren in hoogkwalitatieve opleidingen
We gaan onze PIVO-site verder ontwikkelen en het gebruik ervan optimaliseren, zowel voor onze eigen activiteiten als voor partners. In 2015 starten we met de bouw van de sporthal. Deze sporthal zal overdag gebruikt worden voor de lessen en trainingen van de politieschool en het opleidingscentrum van de brandweer en 's avonds door de sportverenigingen van de gemeente Asse.
Het totaal investeringsbudget voor de sporthal  bedraagt 3.500.000 euro.

Afscheid van inburgering en integratie
De provinciale diensten Pric, Onthaalbureau en de tolkendienst Pasta zullen vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering. 59 personeelsleden zijn hierbij betrokken.
'Om een goede overdracht te hebben voorzien we nog budget tot en met maart 2015, indien dit nodig zou zijn. De onderhandelingen met het Agentschap zijn afgerond. De provincie heeft constructief samengewerkt met het Agentschap om deze hervorming tot een goed eind te brengen', besluit Tie Roefs, gedeputeerde voor integratie en inburgering.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren