12 jan 2016

Wij vragen aanpassingen geluidsactieplan luchthaven Zaventem

In het kader van het openbaar onderzoek naar het ontwerp van geluidsactieplan voor de luchthaven Brussel- Nationaal in Zaventem, vraagt de provincie Vlaams-Brabant een aantal wijzigingen. Het provinciale advies vraagt overleg over een goede ruimtelijke ordening, betere isolatie, meer meetpunten en een rechtvaardige spreiding van de overlast. De provincie Vlaams-Brabant erkent het grote economische en tewerkstellingsbelang van de luchthaven. Maar de provincie vraagt ook even grote aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden en voor de maximale beperking van de milieuhinder. '

Om de geluidsoverlast voor de inwoners van de luchthavenregio rechtvaardig te spreiden is een federale vliegwet en een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid nodig', zeggen gedeputeerde Tie Roefs en raadsvoorzitter Chris Taes. 'We adviseren een aantal verbeteringen aan het geluidsactieplan'.

Werk maken van isolatieprogramma's

De Vlaamse regering is van plan om nieuwe geluidsisolatienormen op te leggen voor woningen nabij de luchthaven. Volgens de Deputatie moet er boter bij de vis komen. De Vlaamse overheid zou er goed aan doen om eigen isolatieprogramma's op te zetten overal waar die nieuwe normen zullen gelden. Daarvoor moet het gewest ook het nodige budget voorzien. Dat geld is er vooralsnog niet.  
Ook aangepaste gevelbekleding en een uitgekiende oriëntatie van hoge gebouwen heeft een spectaculair effect op de weerkaatsing van lawaai bij opstijgende vliegtuigen, zo blijkt uit een studie rond de Parijse luchthaven 'Charles de Gaulle'.

'We vragen dat dit aspect door de Vlaamse regering wordt opgenomen in de beoogde stedenbouwkundige verordening', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en voorzitter van de Vlaamse overlegcommissie Brussels Airport.

Nood aan betere ruimtelijke ordening luchthavenregio

In het ontwerp van actieplan staat een strikte geluidszonering van de luchthavenomgeving. Dat wil zeggen dat er een verregaande beperking komt voor de bouw van woningen en geluidsgevoelige functies.
Deze beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden in de luchthavenregio hypothekeert een goede ruimtelijke ordening waarin wonen en werken gebundeld worden om zo de resterende open ruimte te behouden en het verkeer in te perken.

'Daarom vragen we aan de Vlaamse overheid om de beperkingen op woonmogelijkheden zorgvuldig af te wegen tegenover de algemene nood aan een verstandige ruimtelijke ordening waarbij de bebouwing niet verder verspreid wordt over de ruimte en vooral in het buitengebied. We vragen ook dat de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in nauw overleg met de betrokken gemeenten moet gebeuren. De provincie Vlaams-Brabant is bereid de coördinatie hiervan te verzorgen', zegt Chris Taes, raadsvoorzitter en burgemeester van luchthavengemeente Kortenberg. 'In december keurde de provincieraad al een motie in die zin goed'.

Betere meting en minder geluid gevraagd

In het actieplan zijn 9 permanente stations voor het meten van geluidsoverlast voorzien. 'Dat is te weinig en daarom pleiten we dan ook voor een uitbreiding van het aantal meetstations om de overlast nog beter in kaart te brengen', zegt raadsvoorzitter Chris Taes.

Het plan omvat volgens de provincie ook te weinig maatregelen om de geluidsoverlast bij de bron aan te pakken, zoals termijnen waarbinnen vliegtuigen uit dienst moeten worden genomen, de verdere uitbouw van een systeem voor gedifferentieerde opstijg- en landingsvergoedingen, de uitbreiding van de periode waarbinnen er een maximum geldt voor wachtende vliegtuigen aan de start van de banen, de verdere aanpassing van de centrale proefdraaiplaats met geluiddempende infrastructuur en verdere inspanningen op vlak van ondergrondse leidingen naar de staanplaatsen voor stroom, kerosine en airco.

'Tot slot willen we dat het actieplan rekening houdt met de mate waarin men overvlogen wordt. Nu rapporteert de luchthaven over de Lden-norm, het gewogen gemiddelde van lawaai overdag en 's nachts. Maar vele omwonenden verkiezen één luidruchtige overvlucht boven meerdere overvluchten met matig lawaai. Dat geeft in sommige gevallen een ander plaatje. We willen bovendien het geluidsactieplan laten uitbreiden met het ander omgevingslawaai. Sommige zones hebben te maken met zowel lawaai van vliegtuigen als van auto- en spoorverkeer. Hiermee moet in een rechtvaardige spreiding van de last ook rekening mee gehouden worden', besluit gedeputeerde Tie Roefs.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren