Bevoegdheden

Klimaat & Duurzaamheid
Vlaams-Brabant Klimaatneutraal: duurzame ontwikkeling van de regio
Een diverse provincie waar iedereen welkom is
e-government
Maximaal digitaal in de eigen organisatie en in onze 65 gemeentes

Actueel

De provincie Vlaams-Brabant verleent een milieuvergunning voor de uitbating van een nieuw zwembad met sporthal en jeugdhuis te Wilsele.

Het oude zwembad in het centrum van Wilsele-Putkapel, op de hoek van de Aarschotsesteenweg en de Pastoor Eralystraat, zal afgebroken worden en vervangen worden door een nieuw zwembadcomplex. Dit zal bestaan uit een 25m-bad, een instructiebad met...

Op 22 september ondertekenden de 25 Vlaams-Brabantse politiezones, verenigd in twee samenwerkingsverbanden Politie Oost en Politie West, een protocol met het autonome provinciebedrijf VERA, Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government. Ze gaan samenwerken op vlak van informatica en e-dienstverlening.

 

Het autonome provinciebedrijf VERA ondersteunt lokale besturen, en dus...

Congolese ziekenhuizen kampen met slechte technische voorzieningen. Om hieraan te verhelpen, leiden de provincie Vlaams-Brabant en de ngo Artsen Zonder Vakantie de komende twee jaar in Bukavu ziekenhuistechnici op en investeren ze in aan de lokale context aangepaste medische  apparatuur. Topdokter Mukwege, gelauwerd Congolees gynaecoloog en mensenrechtenactivist, schaart zich achter dit...

Home